Numera kan du även prova på att spela domino online på nätet. Reglerna dä är lika enkla som de är för traditionell domino. Bortsett från att du spelar mot datorn i stället för mänskliga motståndare så är spelet sig likt. Spelaren med den högsta dubbla dominobrickan inleder spelet. För att placera en domino så klickar man bara på den brickan. Passar dominobrickan åt både hållen så kan man klicka antingen på den vänstra eller högra kanten av den. Om du inte kan spela alls så markeras detta genom att alla brickor blir röda. Då får du klicka på kortleken för att erhålla en ny bricka. Om du och datorn inte har några spelalternativ kvar så vinner den av er som har minst antal brickor kvar. Spelet går då vidare till nästa runda. Alla förflyttningar av dominobrickor utförs med hjälp av musen.

Ovanstående beskrivning av hur domino fungerar på nätet är hämtat från 45ol.com. Spelet kan visserligen skilja sig åt med olika datorimplikationer, men i princip så fungerar det på det här sättet. Som du märker är det lika lätt att spela domino online som med ett fysiskt spel med träbrickor. Kanske ännu enklare eftersom du inte ens behöver ha någon att spela mot då en dator med internetuppkoppling räcker gott och väl. Fler dominoapplikationer på nätet kommer sannolikt i framtiden, häftigare grafik är att vänta och kanske kan datatekniken också utveckla variationsmöjligheter på spelet som vi tidigare inte har skådat. Vi hävdar med gott fog att vi än så länge endast har sett början på spelets framfart på nätet.

Mexican Train

Mexican Train är en variant av domino med 91 brickor vars nummer går upp till dubbeltolv. Antalet deltagare är 2-8 och precis som i vanlig domino är tanken att man så snabbt som möjligt ska placera ut brickorna som man får vid ”given”. Tåg används som markörer och till en del spel finns en lokliknande ljudsignal som används då man håller på att avsluta spelet.

Spelarna lägger ut sina dominobrickor på enkel rad som utgår från 12-12 brickan i mitten och i riktning mot den enskilda spelaren. Dubblar får inte läggas tvårt vilket innebär att dominoraden får en tågliknande, smal form. Spelet är färdigt när en spelare lyckats göra sig av med alla sina brickor. Övriga deltagare får då räkna prickar på sina återstående brickor gör att avgöra de individuella placeringarna. Vinner gör den som har lägst antal poäng efter ett antal förutbestämda spelomgångar. Mexican Train är även populärt på nätet som flashspel.

Spansk domino

Spansk domino är en trevlig variant av domino som är något mer avancerad än den klassik dominon. Spelet kräver 2-4 deltagare. Om man är 4 stycken som spelar så bildar man två par. Medspelarna sitter mitt i mot varandra, så att de kan ha ögonkontakt hela tiden under spelats gång.

Förberedelser

Man använder ett vanligt dominoset med 28 brickor. Brickorna placeras ut på bordet med baksidan upp och blandas ordentligt. Spelarna drar varsin bricka och den spelare som får brickan med störst antal ögon får påbörja spelet. Han eller hon förser sig med 5 dominobrickor och övriga spelare gör sedan detsamma. Brickorna ställs upp på kant framför dig, ställ dem gärna i parallella rader eftersom det då blir näsan omöjligt får motspelaren att se brickornas ögon. Brickorna som blir kvar samlas till vänster om den spelare som är förhand.

Spelets start

Spelare A lägger ut en bricka och sedan bygger spelare B på den och så vidare. En bricka åt gången spelas ut. Dubbla brickor måste ligga på tvären och måste byggas in innan man får fortsätta att lägga brickor på ändarna. Kan spelaren inte lägga ut någon bricka så måste han/hon plocka upp en bricka från högen. Turen övergår då till motspelaren.

När en spelare har lyckats placera ut alla sina brickor ås är den rundan över. Spelaren har då gått ut och kan tillskansa sig extra poäng beroende på vilka brickor som motspelaren sitter kvar med. Brickorna läggs upp på nytt med ögonen nedåt och förhanden blandar. En ny omgång startar. Spelet fortgår på det viset tills något av lagen har uppnått 60 poäng. Det blir det vinnande laget.

Poängräkning

Det speciella med spansk domino är egentligen poängberäkningen. Den är nämligen ganska unik inom dominospelen. När en spelare har lagt sin domino läser man av om han får poäng. Det går till på det viset att man summerar ögonen i alla fristående brickor. Blir summan 5,10,15 (mutiplar av talet 5) så får man poäng. I övrig utgår inga poäng. Om exempelvis summan av ändarna blir 1-2-3 så får man 1 poäng. Om det ligger 2-4-4 så får man 2 poäng och så vidare. Det är alltså summan dividerat med 5 som ger ett visst antal poäng. Dubbelbrickorna 2-2 och 4-4 ger inga poäng. En dubbel måste ha två fria ändar för att räknas som en ändpunkt. Laget som först uppnår 60 poäng avgår med segern.

Denna poängberäkning kan till en börja förefalla lite komplicerad för den som är van vid att spela domino på ”vanligt” vis men man kommer snabbt in i beräkningen och det är den som gör spelet så pass nervkittlande. Testa ett parti spansk domino nästa gång ni har dominospelet framme!