Dominobrickor förekom redan i 1500-talets Kina. Brickornas ursprungliga funktion var att man kunde spå framtiden i dem. Tallära har alltid haft en stark ställning i Österns mytologi. Brickorna representerade likt tärningar olika sifferkombinationer som är möjliga att få fram genom att summorna adderas, exempelvis 5-5, 6-6 och så vidare.

I Europa så fick domino först fäste i Italien vid mitten av 1700-talet. På 1800-talet hade spelet redan fått global spridning och en mängd enkla, men maskintillverkade spel av svartbetsat trä fanns vid den här tiden på marknaden.

Domino kom via Italien till Europa vid mitten av 1700-talet. På 1800-talet spreds spelet snabbt över världen i form av maskingjorda spel av svartbetsat trä. Under 1900-talet behöll dominon sin populära ställning, framförallt i USA, där det var speciellt populärt bland den fattiga svarta befolkningen. Under början av 1990-talet skedde något av en renässans för brickspelet då det ofta exponerades i media av amerikanska rapstjärnor. 2000-talet har medfört dominons intåg på nätet, något som säkerligen kommer at medverka till att spelet sprids ännu mer och lockar fler utövare.