Reglerna i domino är enkla och spelet kan utövas av nästan alla. Vi ger här en introduktion till grundreglerna för domino, sedan kan det finnas lite olika varianter av spelet vars särdrag man får ta hänsyn till. Lägg dominobrickorna med ögonsidan nedåt och blanda runt de, Varje spelare får sedan plocka upp fem dominobrickor var och dessa ska inte visas för motspelarna.

Dominobrickorna har två ögonsidor med samma antal ögon i fälten (5-5, 6-6). Den spelare som har fått dubbelbrickan med högs värde placerar ut den brickan i mitten på bordet, och så är spelet igång. Turen går därefter medurs. Spelarens uppgift är att försöka matcha den bricka som ligger på bordet med lika antal ögon som den redan lagda brickan har. På det viset bilder ögonen ett par. Ligger det en bricka med fyra ögon så kan spelare nummer två använda en av sina brickor som har fyra ögon för att sammanfoga brickorna. Nästa spelare får bygga på dominon ur valfri ände där hans bricka passar in. Blanka brickor placeras mot varandra, men in kan inte placeras mot nummerförsedda brickor. En spelare får endast lägga en bricka åt gången. Brickorna läggs med kortsidorna mot varandra.

Om en dubbelbricka placeras i dominon så läggs den på tvären. Om en spelare saknar bricka som passar in för att förlänga dominon så får han/hon förse sig med en ny bricka ifrån högen av dominobrickor. Skulle den nya brickan råka passa så är det tillåtet att placera ut den på bordet. Därefter övergår turen till motspelaren. Om brickan som spelaren tar upp inte passar så övergår turen direkt till nästa spelare.

Vinnare blir den spelare som först lyckas göra sig av med alla sina dominobrickor.