Domino är ett spel med brickor som har ett visst antal prickar på sig, liknande tärningar. Spelet speciellt populärt bland afroamerikanska kretsar i USA, speciellt inom hip-hop -världen. Där spelas spelet på ljusskygga klubbar och ofta är det stora pengar inblandande. Det är också vanligt att spelet förekommer i musikvideor som är gjorda av afroamerikanska artister. Både Snoop Doggy Dog och Ice Cube har gjort videor där spelet har en ganska framträdande roll, för att ta ett par exempel. Allt detta ger dominospelet en lite mystisk karaktär, som är svår att motstå. Man ska dock ha klart för sig att spelet är populärt över hela världen och oftast fyller det sin funktion som ett trevligt sällskapspel där pengar inte är inblandade. Brickorna är oftast tillverkade av elfenben, trä eller plast.

Spelets idé är att brickorna som har identiska mönster ska läggas mo varandra. När man spelar förser vig var och an av deltagarna med fem brickor (sju i vissa varianter av domino). Den som först lyckas göra sig av med dessa brickor tar hem spelet. För att åstadkomma det så måste du lägga brickor med siffror som har samma nummer mot varandra. Om du inte kan göra det så får du plocka upp en ny dominobricka som står bredvid (detta kallas för ”Pile”). Finns det ingen bricka så går spelet över till den som står på tur (du får alltså stå över). Skulle ni lyckas lägga ut er sisa dominobricka samtidigt så vinner den som brickan med högst nummer.